กิจกรรมของสหพันธ์สมาคมสตรีอาสาสมัครดินแดนแห่งประเทศไทย

กิจกรรมของสหพันธ์สมาคมสตรีอาสาสมัครดินแดนแห่งประเทศไทย (ส.อ.ร.ด.) เช่น การนำอุปกรณ์และเครื่องใช้ที่จำเป็นไปมอบให้แก่ทหารรักษาชายแดน ที่ฐานปฏิบัติการบ้านนอแล ดอยอ่างขาง จังหวัดเชียงใหม่