วัตถุประสงค์ของมูลนิธิจุฑาศิลป์

  • เพื่อการสังคมสงเคราะห์ ส่งเสริมการศึกษา โดยบริจาคทุนการศึกษาหรือวัสดุอุปกรณ์การศึกษา
  • เพื่อการกุศลสาธารณะ การศาสนา ศิลปวัฒนธรรมไทย หรือเพื่อประโยชน์สาธารณภัยอื่น
  • เพื่อสนับสนุนส่งเสริม อนุรักษ์ สืบสาน ฟื้นฟู ดูแลบำรุงรักษา ศิลปวัฒนธรรมไทย
  • เพื่อดำเนินการหรือร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่น ๆ ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ในด้านต่างๆ

ข่าวสารและกิจกรรมของมูลนิธิจุฑาศิลป์

สนับสนุนกิจกรรมของสหพันธ์สมาคมสตรีอาสาสมัครดินแดนแห่งประเทศไทย (ส.อ.ร.ด.) เช่น การนำอุปกรณ์และเครื่องใช้ที่จำเป็นไปมอบให้แก่ทหารรักษาชายแดน ที่ฐานปฏิบัติการบ้านนอแล ดอยอ่างขาง จังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนทุนให้แก่โรงเรียน เพื่อสนับสนุนโครงการต่าง ๆ เช่น โครงการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ นำมาประกอบอาหารกลางวันให้แก่นักเรียน เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และเมื่อ มีผลผลิตเหลือ สามารถนำไปจำหน่ายเพื่อนำมาเป็นทุนอื่น ๆ ต่อไป
สนันสนุนอุปกรณ์ร้านตัดผม เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายระยะยาว เป็นสวัสดิการข้าราชการตำรวจนครบาล ตำรวจภูธร ตำรวจท่องเที่ยว และประชาชนทั่วไป
สนับสนุนอาหารและเครื่องดื่ม แก่บุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลต่าง ๆ ที่ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกัน โรคระบาดโควิด 19 แก่ประชาชน เช่น ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯ ใน มศว.องครักษ์
มอบแอลกอฮอล์เจลฆ่าเชื้อ ให้กับสำนักงานเขต โรงเรียน และโรงพยาบาล
สนับสนุนศิลปิน งานศิลปะ พุทธศาสนาและวัฒนธรรมไทย