สนับสนุนอุปกรณ์ร้านตัดผม เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายระยะยาว เป็นสวัสดิการข้าราชการตำรวจนครบาล ตำรวจภูธร ตำรวจท่องเที่ยว และประชาชนทั่วไป